Some Captured History of Glanamman and Garnant

Milltir Sgwar yr Henadur D. O. Morgan

Previous | Video Gallery | Next

Ar 22fed o Chwefror 1994, gwnaeth Eynon a Dilys Jenkins fideo gyda'r Henadur David Owen Morgan; dyn dros 90 mlwydd oed. Yn y tri fideo cyntaf sydd ar y tudalen blaenorol, cawson ni gweld cyfweliad gyda D. O. Morgan. Mae'r fideo's ar y tudalen hun yn mynd a ni ar daith o amgylch pentrefi Garnant a Glanamman. Mae'r adroddiad gan Mrs Dilys Jenkins.


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 1)

 

Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 2)

 

 
Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 3)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 4)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 5)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 6)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 7)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 8)

 


Milltir Sgwar D. O. Morgan (Rhan 9 o 9)

Diolch i Mrs Dilys Jenkins am bod yn foddlon i fi defnyddy'r fideo.

Previous | Video Gallery | Next

Homepage | Index