Some Captured History of Glanamman and Garnant

Cyfweliad gyda'r Henadur D. O. Morgan yn 1994

Video Gallery | Next

Ar 22fed o Chwefror 1994, gwnaeth Eynon a Dilys Jenkins fideo gyda'r Henadur David Owen Morgan; dyn dros 90 mlwydd oed. Yn y tri fideo cyntaf, gwelwn cyfweliad gyda D. O. Morgan a gewn ni clywed fel roedd bywyd yn Gwmamman pan roedd e'n ifanc.

Mae llyn y tri fideos cyntaf ddim yn perfaith oherwydd bod nhw wedi dod o tâp hên. Mae'r swn yn dda a mae'r gwybodaeth ynddo'n diddorol.


Cyfweliad gyda D. O. Morgan (Rhan 1 o 3)


Cyfweliad gyda D. O. Morgan (Rhan 2 o 3)

 
Cyfweliad gyda D. O. Morgan (Rhan 3 o 3)

Diolch i Mrs Dilys Jenkins am bod yn foddlon i fi defnyddy'r fideo.

Video Gallery | Next

Homepage | Index